از خون دل نوشتم نزدیک دوست نامه از حافظ

از خون دل نوشتم نزدیک دوست نامه از حافظ

از خون دل نوشتم نزدیک دوست نامه
انی رایت دهرا من هجرک القیامه

دارم من از فراقش در دیده صد علامت
لیست دموع عینی هذا لنا العلامه

هر چند کآزمودم از وی نبود سودم
من جرب المجرب حلت به الندامه

پرسیدم از طبیبی احوال دوست گفتا
فی بعدها عذاب فی قربها السلامه

گفتم ملامت آید گر گرد دوست گردم
و الله ما راینا حبا بلا ملامه

حافظ چو طالب آمد جامی به جان شیرین
حتی یذوق منه کاسا من الکرامه

حافظ

از خون دل نوشتم نزدیک دوست نامه از حافظاز خون دل نوشتم نزدیک دوست نامه

معنی بیت ها

۱- از خون دل برای دوست، نامه ای نوشتم که سختی روزگار را در هجران تو همانا چون روز قیامت دیدم.

۲- من از جدایی او، صد نشان در چشم دارم، آیا این اشکهای چشمان من علامت این هجران نیست؟

۳- هر چقدر که آزمایش کردم نفعی به من نرسید. هر آنکسی که آزموده ها را بیازماید، پشیمانی به او خواهد رسید.

۴- از طبیبی، جویای حال دوست شدم گفت: در دوری او رنج و عذاب است و در نزدیکی او، سلامت و ایمنی.

۵- با خود گفتم اگر در اطراف دوست باشم و بگردم سرزنش خواهم شد، بخدا سوگند که ما عشقی بدون سرزنش ندیدیم.

۶- آنگاه که حافظ به بهای جان شیرین خود، خواهان جام شراب شد منظورش این بود که ساغری از کرامت عشق را بچشد.

 

تفسیر اول غزل

بعد از او روزگارت تیره و تار است. زندگیت عذابی است مستمر که تو را رنجور و بیمار نموده است. حال دل خود را در نامه ای برای او شرح بده اما به خاطر داشته باش که صداقت بهترین صلاح برای تسخیر دیگران است. پس در نوشتار خود صادق باش و از سرزنش دیگران نترس، زیرا تو گوهری بس گرانبهاتر بدست خواهی آورد.

تفسیر دوم غزل

مدتی است چیزی یا کسی را گم کرده اید و به دنبالش به آب و آتش زده اید اما مشکلاتی بر سر راه شما هست. از فراق یار دچار اندوه هستید و بی قراری می کنید.

صبور باشید و به تلاش خود ادامه دهید. اگر از یک راه به نتیجه دلخواه نرسیدید راه های دیگر را امتحان کنید و هرگز ناامید و مایوس نباشید. شاید به همفکری با بزرگان و افراد دانا نیاز پیدا کنید. در رفع نقاط ضعف خود بکوشید.

مطلب پیشنهادی

متن شعر “آمد بهار جان ها” -مولوی

متن شعر “آمد بهار جان ها” -مولوی     آمد بهار جان‌ها ای شاخ تر …