اختلال کابوس یا رویای آشفته چیست؟, مجله اینترنتی چارگوشه

اختلال کابوس یا رویای آشفته چیست؟

شما هم از جمله افرادی هسـتید که شب‌ها رویای آشفته می بینید و با وحـشت زیادی از خواب می‌پرید؟ کابوس ها می توانـند خواب را از چشمان شما بگیرند و مشکلاتی در زندگی شما ایجاد کنند.
در افسانه های قدیمی، nightmare به معـنای جن یا لولو خور خوره ای بود که شـب‌ها به سراغ افراد می آید و به دنبال ترسـاندن آن ها در خواب است.

در واقع کابوس، یک رویا مبهم است که با احسـاسات منفی مانند اضطراب یا ترس همراه است که شـما را باوحشت زیادی از خواب بیدار می کند. اگر چه بین رویای بد و کابوس تفاوت وجود دارد. رویاهای بد معمولا آشفتگی به شدت کابوس ایجاد نمی کننـد و منجر به بیدار شدن شما از خواب نمی شوند. اگر چه کابوس ها بیشتر در خواب شب رایج اند اما در طی خواب روزانه نیز ممکن است رخ دهند. شـما معمولا کابوس های خود را به وضوح به یاد می آورید زیرا اکثر این کابوس ها افراد را به سرعت از حالت خواب به حالت بیـداری می آورند. موضوعات کابوس ها معمولا اتفاقات ناخوشایند گذشته و یا موضوعاتی هستند که سلامـتی شما را تهدید می کنند. یکی از اصلی ترین علل خواب های آشـفته ناشی ازاخـتلالات مربوط به سانحه می‌باشد.

اختلال کابوس یا رویای آشفته چیست؟, مجله اینترنتی چارگوشه

نشانه های اختلال کابوس:

کابوس‌ها به احتمال بیشتر در در نیمه دوم شب رخ می دهنـد. رویای آشفته ممـکن است به ندرت یا چنـدین بار در طول شـب اتفاق بیافتد. زمان کابوس دیدن کوتاه است اما می تواند باعث بیدار شـدن شما شود و بازگشـت مجدد به خواب را دشوار کند. 
یک رویای بد ممکن اسـت شامل این ویژگی ها باشد:

_ رویای شـما زنده و واقعی به نظر می رسد و بسـیار ناراحت کننده است.

_ داستان رؤیای شما معمولا در مورد سلامت جسـمانی و ایمنی شماست اما می تواند سایر موضـوعات مبهم را نیز داشته باشد.

_ این رویا شـما را از خواب بیدار می کند.

_ رویا می تواند منجر به ترسـیدن، اضطراب، عصبانیت، ناراحتی یا پریشانی شما شود.

_ شما می توانید به طور واضـح رویا خود را به یاد آورید و جزئیات آن را به خاطر بسپارید.

دیدن رویای بد زمانی یک اختلال در نظر گرفته می شـود که شرایط زیر را داشته باشد:

1-کابوس‌ها، طولانی و به شدت ناراحت کننـده که به دفعات تکرار شونده، باشـند و منجر به اضطراب یا ترس مداوم فرد شـوند و به خوبی در خاطر او بمانند.

2- بعد از بیدار شدن از خواب های ناراحت کنـنده، حواس فرد خیلی زود سر جای خود بر می گردد.

3- خواب آلودگی روزانه، خسـتگی یا انرژی کم

4- ایجاد مشکلاتی در کار، مدرسـه یا در شرایط اجـتماعی فرد می کند.

اختلال کابوس یا رویای آشفته چیست؟, مجله اینترنتی چارگوشه

علل دیدن خواب و رویای آشفته:

کابوس‌ها می تواند توسط بسیاری از عوامل ایجاد شوند، از جمله:

_ استرس یا اضطراب ناشی از تنـش های عادی زندگی روزمره، مانند یک مشـکل در خانه یا مدرسه، می‌تواند موجب کابوس شود. یک تغییر عمده در زندگی مانند مهاجرت به کشوری دیگر و یا مرگ یکی از عزیزان می تواند تاثیر مشابهی داشته باشد.

_ افراد بعد از دچار شدن به تروماهایی مانند تصادف، آسیب، سوء اسـتفاده فیزیکی یا جنـسی یا سایر رویدادهای آسیب دیده معمولا دچار کابوس می شوند.. کابوس در افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) رایج است.

_ ایجاد تغییرات عمده در برنامه خوابی فرد مانند محرومیـت از خواب و یا قطع یا کاهـش میزان خواب می‌تواند خطر ابتلا به کابوس را افزایش دهد.

_ گروهی از داروها از جمله داروهای ضد افسـردگی خاص، داروهای فشار خون می توانـند باعث کابوس شوند.

_ سوء مصرف الکل و یا مواد مـخدر می تواند موجب کابوس شود.

_ اختلالات دیگر افسردگی و سـایر اختلالات روانشناختی مـمکن است با کابوس مرتبط باشد. کابوس‌ها

_ می توانند همراه با برخی از شـرایط پزشکی مانند بیماری قلـبی یا سرطان اتفاق بیفتند.

_ برای برخی از افراد، خواندن کتاب های ترسـناک و تماشای فیلم های ترسناک، به خصـوص قبل از خواب، می تواند با کابوس‌ها هـمراه باشد.

اختلال کابوس یا رویای آشفته چیست؟, مجله اینترنتی چارگوشه

شیوع کابوس‌های شبانه

کابوس‌ها ممکن اسـت در کودکان 3 تا 6 ساله شروع شود و بعد از سـن 10 سالگی کاهش یابد. در طول سـال‌های نوجوانی و نوجوانی، دختران به نظر می رسد کابوس بیشتری نسبت به پسران داشته باشند. اگرچه در سـال های بزرگسالی احتمال دیدن کابوس بسیـار کاهش می یابد، اما بعضی افراد در بزرگسالی ممکن است دچار رویاهای آشفته شـوند و یا در طول زندگی خود آن ها را تجربه کنند.

اختلال کابوس یا رویای آشفته چیست؟, مجله اینترنتی چارگوشه

پیامدهای دیدن رویاهای آشفته:

کابوس دیدن می تواند منجر به ایجاد مشـکلاتی در زندگی فرد شود :

1- کابوس دیدن مانع از خواب راحت و کافی فرد در طول شب و میتواند به خستگی و خواب آلودگی در طول روز منجر شود.

 این خواب آلودگی می تواند به مشکلاتی در مدرسـه یا کار منجر شود، یا فرد در کارهای روزمره خود مانند رانندگی و تمرکز کردن دچار مشکل شود.

2- ادامه پیدا کردن کابوس‌هایی که فرد را رنج می دهد، می تواند مـشکلات روحی و روانی مانند افـسردگی و اختلال اضطرابی ایجاد کند.

3-فرد می ترسد که اگر بخوابد مجدد کابوس ببیند و به همـین دلیل از رفتن به رخت خواب خود داری می کند.

4- فرد دچار افکار خودکشی یا تلاش هایی برای خودکـشی می شود.

اختلال کابوس یا رویای آشفته چیست؟, مجله اینترنتی چارگوشه

درمان اختلال کابوس:

درمان کابوس معمولا ضروری نیسـت. با این حال، اگر کابوس باعث ناراحـتی یا اختلال در خواب افراد و یا دخالت در عملکرد روزانه فرد شود، ممکن است درمان لازم باشد.

در درمان کابوس باید ابتدا به کشف علت زیربنایی آن و درمان کردن آن پرداخت. گزینه هـای درمانی که مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از:

درمان پزشکی :

اگر کابوس با یک وضعیت پزشـکی مرتبط باشد، باید مشـکل اصلی پزشکی درمان شـود تا کابوس های فرد از بین برود.

اختلال کابوس یا رویای آشفته چیست؟, مجله اینترنتی چارگوشه

درمان استرس یا اضطراب :  

اگر یک وضعیت سلامت روانی مانند اسـترس یا اضطراب به نظر می رسـد که به کابوس کمک می کـند، در این صورت می توان از روش های رواندرمانی و تکنیک هایی برای کاهش استرس استفاده کرد.

دارو درمانی : 

برای درمان کابوس، دارو درمانی به ندرت مورد اسـتفاده قرار می گیرد. ممکـن است دارو برای رفع سـایر اختلالات هـمراه فرد مانند افسـردگی و یا استرس پس از سانحه استفاده شود تا با بهبود این بیـماری ها، کابوس‌های فرد نیز کاهش یابد. مرکز هنر زندگی آماده ارائه خدمات روانـشناختی می باشد.

مطلب پیشنهادی

آزمون مزاج شناسی, مجله اینترنتی چارگوشه

آزمون مزاج شناسی

آزمون مزاج شناسی   تعریف مزاج : حتما بارها و بارها کلمه مزاج  را شنیده …