اختلال اضطراب اجتماعی چیست؟

 

اضطراب اجتـماعی (social anxiety disorder) یا هراس اجتمـاعی نوعی اضطراب اسـت که باترس و اضطـراب شدید درموقعیـتهای اجتماعی شناخته می‌شود. اضطراب اجتماعی حداقل بخشی ازفعالیتهای روزمره شخص را مختل می‌کند.

افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتـماعی یا هراس اجتمـاعی به شـدت نگـران اینکه در مقـابل افراد دیگـرچه خواهـند گفت هـستند. این شامل طرز صحبت کردن دراجتماع با مردم در طول روز می باشد. اما بیشـتر اوقات آنها قبل از صحبـت کردن در اجـتماع عـصبی هستند.

ترس می تواند هفته‌ها یاماه ها قبل از واقعـه آغاز شود. این می تواند دلیـلی باشد برای ضربان قلب شـدید و عدم تمـرکز.
برای بعضی افراد،در بسـیاری از مواقع ترس می تواند باعث بروز اسـترس شود. اختلال اضـطراب اجتـماعی بر زندگی روزمره شـما تاثیر می گذارد. در اضطراب اجتماعی شما ممـکن است استرس و ترس ازدسـت دادن کار و شغل را نیز داشـته باشید.

اختلال اضطراب اجتماعی چیست؟

 

اضطراب اجتماعی در چه کسـانی رخ می دهد؟

افراد در هر سنی، حتی کودکی، مبتلا به اسـترس می شوند. اضطـراب اجتمـاعی به تدریج ظاهر می شـود و علایم اولـیه آن بیشتر بین کودکی و میان سالی رخ می دهد. اختلال اضـطراب اجتمـاعی در زنان دو برابر مردان رخ می دهد.

چه عاملی باعث ایجاد اختلال اضـطراب اجتماعی می شود؟

این افراد هنگام تعاملات اجتـماعی از این می ترسنـد که کاری انجام دهـند یا علائم اضطـرابی شان را به گونه ای بروز دهـند که باعث قضاوت منفی دیگران شوند. یعنی نگران این هستند که اشتباهی کنند و شرمنده شوند یا مورد تمسـخر واقع شـده و طرد شـوند و مورد اهـانت قرار گیرند و این ترس و اضطراب به صورت قابل توجهی بیشتر از آن چیزی اسـت که از موقـعیت اجتـماعی مذکور و زمینه فرهنگی- اجتماعی فرد انتظار می رود.

اختلال اضطراب اجتماعی چیست؟

 

موقعیت ها می تواننـد بیشتـرین ترس و اضطراب را ایجاد کنند

در مطالعه هایی که در این زمـینه انجام شـده، بیـشترین موقعـیت هایی که می توانسـتند ترس را به وجود آورند به این شکل مشـخـص شده است:
• صحبت کردن در مقابل یک جمع ناآشـنا یا غریبه
• پاسخ دادن به سـوالات در کلاس
• صحبت کردن در مقـابل بزرگ ترها و افراد مهم
• گزارش دادن شـفاهی یا بلند روخوانی کردن
• مهمانی های شبـانه

اختلال اضطراب اجتماعی چیست؟

 

اضطراب اجتماعی با خجـالتی بودن چه تفاوتی دارد؟

گرچه برخی براین عقیده اند که خجالتی بودن ممکن اسـت بااضطراب اجتماعی همـراه باشد، اما داده های اخیر کـمیته ملی هم ابتلـایی ها نشان می دهد که فقط 12 درصد از نوجوانان خجـالتی معـیارهای اضـطراب اجتـماعی را دارند از طرفی حدود 70 درصد از نوجـوانان مـبتلا به اضـطراب اجتـماعی به اشتـباه، خود را به صورت خجـالتی می شـناسند.

علام عاطـفی اضطراب اجتـماعی:

نشـانه اصلی اخـتلال اضـطراب اجـتماعی تنـش و اضـطراب دائمی و بیش از حد اسـت. شاید نتوانید بگویید که چرا احسـاس تنش می کنید یا شاید در مورد مسایل عادی مثل درآمد، روابط خانوادگی یا سلامتی خود بیش از حد نگران باشید.

همه این علایم استرس زا در خواب و توانایی درست فکر کردن اختلال ایجاد می کند. شاید به دلیل بدخوابی یا همـین بیماری اضـطراب اجتـماعی احساس ناخوشایندی داشته باشید.

اختلال اضطراب اجتماعی چیست؟

 

علائم جسـمانی اضـطراب اجتماعی:

بیماری های جسـمی معـمولا با اضـطراب زیادی همـراه هسـتند که عـبارتند از:

_ انقباض یا درد ماهیـچه
_ سـردرد
_ تهـوع یا اسـهال
_ لرزش یا کـشش عضلات

اضطراب اجتـماعی یا نگرانی هـای روزمره؟!

اکثر افراد زمانی را به نگران بودن در مورد مشـکلات خود می گذرانند، مسائلی مثل صورت حساب ها، پیشنهادهای شغلی یا روابط خانوادگی درحال تغییر. چیزی که اختلال اضطراب اجتماعی را متمایز می کند، نوعی احسـاس نـگرانی اسـت که نمی توانید آن را متوقف کنید. حتی اگر لحظات خوشی را نیز داشته باشید، احساس می کنید، آرامش غیرممکن است. در موارد حاد، اختلال اضـطراب اجتماعی درکار، روابط خانوادگی و فعالیت های روزانه اختلال ایجاد می کند.

اختلال اضطراب اجتماعی چیست؟

 

اضطراب اجتماعی کودکان وبزرگسـالان چه تفاوتی دارد؟

از آنجا که کودکان معمولا دربرابر بزرگسـالان، به خصوص بزرگسالانی که نگران قضاوتشان هستند مضطرب می شوند، یکی از معیارهایی که درکودکان به ما کمک می کند که اضطراب اجتماعی را تـشخیص دهیم این است که در کودکان مبتلا به اضطراب اجتماعی این ترس و اختلال اضطراب اجتماعی فقط در برابر بزرگترها بروز نمی کند بلکه در موقعیت هایی که همسـالان و همـتایان کودک هـستند نیز بروز می کند.

نکته دیگر اینکه مواجهه با موقعیت ترسناک اجتماعی یا موقعیتی که فرد را در معرض دید قرار می دهد، در کودکان می تواند خود را به صورت گریه کردن، قشقرق راه انداختن، چسبیدن به مراقب، میخکوب شدن، لرزیدن، یا امتناع از صحبت کردن نشـان دهد.

برای کودکان مبتلابه اضطراب اجتماعی دوست پیدا کردن یا عضو گروهی بودن، یا بیان احـساسات به صورت خودگزارش دهی، کار مشکلی است. در موقعیت ترس آور، کودک مبتلا به اضطراب اجتماعی احساسات آزاردهنده ای چون خجالـت و طردشـدگی رابه شدت تجربه می کند و پاسخ های این کودکان نشانه تمرکزافکار منفی این کودکان درباره خودشـان است.

اختلال اضطراب اجتماعی چیست؟

 

اضطراب اجتـماعی و عوارض آن:

احتمال دارد افرادی که مبـتلا به اختلال اضطـراب اجتـماعی هـستند به افسردگی، اعتیاد به الکل یا مواد مخدر مبتلا شوند. اگر یکی از این بیماری ها علاوه بر اضطراب اجتماعی پیش بیاید، به یک طرح درمانی دیگری نیز نیاز خـواهد بود. معمولا افراد مبـتلا به اختلال اضطراب اجتماعی، به اختلالات اضطرابی دیگری نیز مبتلا هستنـد که عبارتند از:

• اختـلال هراس

• اخـتلال اسـترس پس از سانحه

• اختلال وسـواس جبری و ترس از اجتماع.

اضطراب اجتـماعی چگونه تشخیص داده می شود؟

علائم اصلی اضـطراب اجتماعی یا هراس اجتماعی، ترس معنادار و دائمی از یک یا چند موقعیت اجتماعی است که باعث تعاملات اجتماعی می شود (مثل محاوره با افراد دیگر) یا تحت نظر قرار گرفتن را ممکن می کنند (مانند در معرض دید قرار گرفتن هنگام غذا خوردن در رستوران) و فرد از اینکه به خاطر نشان دادن اضطرابش رفتاری را بروز دهد که باعث قضاوت منفی دیگران شود، می ترسد. افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی ممکن است فعالانه از این موقعیت ها اجتناب کنند یا هنگام مواجهه با این موقعیت ها دچار ترس و اضطراب شدیدی شوند.

نکته ای که باید به آن توجه کنید این است که ترس یا اضطـراب نباید به دلیل وجود شرایط پزشکی دیگری مثل بدشکلی ها یا چاقی مفرط یا بدریختی ناشی از سوختگی یا جراحت که ممکن است هر فردی را کمی نگران قضـاوت دیگران کند، این ترس و اضطراب یا اجتناب بسیار افراطی باشد. این علائم اضطراب اجتماعی باید همیشگی باشند و یا حداقل به مدت 6 ماه طول کـشیده و به طور مشخصی باعث اختلال در تعاملات اجتماعی و عملکرد فرد شده باشند.

اختلال اضطراب اجتماعی چیست؟

 

اضطراب اجتماعی و راه های درمان:

درمان اضطراب اجتماعی: روان درمانی

یک روش گفتگو درمانی در درمان اضطراب اجتماعی بسیار موثر است که به آن درمان رفـتاری شـناختی می گویند. یک مشاور به شما کمک می کند تا افکار و اعمال منفی خود را شناسایی کنید. درمان رفتاری شناختی برای درمان اختلال اضطراب اجتـماعی تاحدی به معنی نوشتن تکلیف است یعنی افکاری را که منجر به اضطراب زیاد می شوند، می نویسید.

یک بخش دیگر درمان اضطراب اجتماعی تکنینک های آرامش بخش اسـت که با این روش ها افراد سه تا چهار ماه احساس بهتری خواهند داشت. ترکیبی از دارو و درمان رفتاری شناختی بهترین راهکار درمان برای اضطراب اجتـماعی است.

درمان اضطراب اجتماعی: دارو

برخی از داروهای ضدافسردگی به پایین آوردن اضطـراب و درمان اضطراب اجتماعی کمک می کنند که نام تجاری آن ها سیمباتلا، ایفکسر، لگزاپرو و پاکسیل است. با مصرف این داروها سه تا شش هفته بعد، احساس خوبی پیدا خواهید کرد.

شاید پزشک شما برای مدت کوتاهی، بنزودیازپین تجـویز کند که نام های تجاری آن آتیوان، کلونوپین، والیوم و زاناکس است. احتمال دارد با مصرف این دارو ها به آن ها وابسته شوید. داروی جدیدتر بوسپار است که در درمان اختلال اضطراب اجتماعی تجویز می شود. قبل از مصرف این داروها با پزشک خود درمورد معایب و محاسن آن ها صحبت کنید.

اختلال اضطراب اجتماعی چیست؟

 

اضطراب اجتماعی و مراقبت های لازم در صورت ابتلا

با ایجاد چند تغییر کوچک در عادات خود می توانید در جهـت درمان اختلال اضطراب اجتماعی حرکت کنید. از مصرف کافئین، داروهای بدون نسخه، حتی داروی سرماخوردگی، اجتناب کنید. چون این داروها می تواند علایم اضطراب و در نتیجه اختلال اضطراب اجتماعی را تشدید کند.

سعی کنید استراحت کافی داشته باشید و غذاهای سالم مصرف کنید. از فنون آرام کننده مثل یوگا یا مدیتیشن استفاده کنید. حتما ورزش کنید؛ شواهدی وجود دارد که فعالیت متعادل فیزیکی اثر آرام بخشی دارد.

درمان های گیاهی اضطراب اجتماعی

شواهدی وجود دارد که کاوا، در میان درمان های گیاهی، به درمان استـرس و در نتیجه اضطراب اجتماعی به صورت کم تا متوسط کمک می کند. شواهد کافی وجود ندارد که بتوان گفت سنبل الطیب به کاهش علایم اختلال اضـطراب اجتماعی کمک می کند. اما قبل از آغاز هرنوع درمان گیاهی اضطراب اجتماعـی با پزشک خود صحبت کنید. برخی از درمان ها برای اختلال اضطراب اجتماعی، اثرات جانبـی دارند یا با دارو های شـیمیایی واکنـش می دهند.

مطلب پیشنهادی

معنی انگشت وسط دست چیست؟ فرق آن با انگشت شست

معنی انگشت وسط دست چیست؟ فرق آن با انگشت شست استفاده از دست برای بیان …