آیا من فردی دوست داشتنی نیستم؟_تست روانشناسی

آیا من فردی دوست داشتنی نیستم؟_تست روانشناسی

 

موانع درونی نمی گذارند ما رشد کنیم و رابطه های مثبتی برقرار کنیم. یکی از عمیق ترین و آزاردهنده ترین موانع درونی «احساس و باور به دوست داشتنی نبودن» است. در روانشناسی به این باور و احساس عمیق می گویند «نقص و شرم». یعنی ما حس می کنیم نقصی درونی داریم و از بودن خود شرمگینیم. اگر این احساس را داشته باشید، اعتماد به نفس تان که زیر صفر می آید هیچ، دوست ندارید در جمع ها خودی نشان دهید هیچ، حتی اگر کسی شما را با داشته های خودتان روبرو کند او را باور نمی کنید.

با ما در مجله ی اینترنتی چارگوشه همراه باشید.

با انجام  تست روانشناسی زیر متوجه خواهید شد که ایا فرددوست داشتنی  هستید یا نه.

این ازمون شامل ۱۰ سوال شش گزینه ای می باشد .لطفا در شرایط مناسبی با دقت به انها پاسخ دهید و سپس امتیازات خود را برحسب توضیحات داده شده جمع ببندید و تحلیل ازمون را بخوانید.

میزان باور به دوست داشتنی نبودن خودتان را با این تست محک بزنید.

 

آیا من فردی دوست داشتنی نیستم؟ تست روانشناسی

من دوست داشتنی

 

سوالات آزمون:

 

۱٫ هیچ زن یا مردی مرا دوست ندارد، مخصوصا اگر مرا بشناسد. 

۱)کاملا غلط

۲)تقریبا غلط

۳)بیشتر درست است تا غلط

۴)اندکی درست

۵)تقریبا درست

۶)کاملا درست

 

۲٫ ذاتا آدم مشکل دار و بی ارزشی هستم. لیاقت عشق دیگران را ندارم. 

۱)کاملا غلط

۲)تقریبا غلط

۳)بیشتر درست است تا غلط

۴)اندکی درست

۵)تقریبا درست

۶)کاملا درست

 

۳٫ رازهای سر به مهرم را با هیچ کس، حتی عزیزانم در میان نمی گذارم. 

۱)کاملا غلط

۲)تقریبا غلط

۳)بیشتر درست است تا غلط

۴)اندکی درست

۵)تقریبا درست

۶)کاملا درست

۴٫ تقصیر من است که والدینم دوستم ندارند. 

۱)کاملا غلط

۲)تقریبا غلط

۳)بیشتر درست است تا غلط

۴)اندکی درست

۵)تقریبا درست

۶)کاملا درست

 

۵٫ شخصیت واقعی ام را پنهان می کنم. شخصیت واقعی ام غیرقابل پذیرش است. سعی می کنم شخصیت کاذب خودم را به دیگران نشان بدهم. 

۱)کاملا غلط

۲)تقریبا غلط

۳)بیشتر درست است تا غلط

۴)اندکی درست

۵)تقریبا درست

۶)کاملا درست

 

آیا من فردی دوست داشتنی نیستم؟ تست روانشناسی

ایا دیگران مرا دوست دارند؟

 

۶٫ اغلب به سمت افرادی کشیده می شوم (والدین، دوستان و نامزد) که دست رد به سینه من می زنند یا مدام از من ایراد می گیرند. 

۱)کاملا غلط

۲)تقریبا غلط

۳)بیشتر درست است تا غلط

۴)اندکی درست

۵)تقریبا درست

۶)کاملا درست

۷٫ اغلب خودم را به باد انتقاد می گیرم و شخصیت خودم را خرد می کنم؛ خصوصا در حضور کسانی این کار را می کنم که مرا دوست دارند. 

۱)کاملا غلط

۲)تقریبا غلط

۳)بیشتر درست است تا غلط

۴)اندکی درست

۵)تقریبا درست

۶)کاملا درست

۸٫ ویژگی های مثبت من در نظرم هیچ ارزشی ندارند. 

۱)کاملا غلط

۲)تقریبا غلط

۳)بیشتر درست است تا غلط

۴)اندکی درست

۵)تقریبا درست

۶)کاملا درست

 

۹٫ احساس شرمساری زیادی را تجربه می کنم. 

۱)کاملا غلط

۲)تقریبا غلط

۳)بیشتر درست است تا غلط

۴)اندکی درست

۵)تقریبا درست

۶)کاملا درست

۱۰٫ یکی از ترس های اصلی من این است که عیب هایم برملا شود. 

۱)کاملا غلط

۲)تقریبا غلط

۳)بیشتر درست است تا غلط

۴)اندکی درست

۵)تقریبا درست

۶)کاملا درست

 

آیا من فردی دوست داشتنی نیستم؟ تست روانشناسی

حس دوست داشته شدن

تحلیل آزمون:

 

نمره هایی را که گرفته اید، با هم جمع بزنید و ببینید در کدام دسته هستید: 

۱۰-۱۹: در مورد احساس نقص و شرم مشکل خاصی ندارید.

۲۰-۲۹: ممکن است گاهی حس کنید دوست داشتنی نیستید.

۳۰-۳۹: رگه هایی از احساس دوست داشتنی نبودن در شما وجود دارد.

۴۰-۴۹: احساس دوست داشتنی نبودن حتما در شما وجود دارد.

۵۰-۶۰: باور شدید به دوست داشتنی نبودن دارید.

 

(منبع پرسشنامه: کتاب «زندگی خود را دوباره بیافرینید» جفری یانگ)

 

ممنون از همراهیتان با ما در مجله ی اینترنتی چارگوشه

 

مطالب مرتبط:

من در رابطه ام با دیگران(دوستی یا عشق) چگونه هستم؟_تست روانشناسی

مطلب پیشنهادی

شخصیتتان را در ارتباط با آقایان بشناسید_تست روانشناسی

شخصیتتان را در ارتباط با آقایان بشناسید_تست روانشناسی   با انجام  تست روانشناسی شخصیت زیر …