خانه / روانشناسی / روانشناسی موفقیت

روانشناسی موفقیت

تمـریـن‌هــای آرامش یـابی

تمـریـن‌هــای آرامش یـابی: در دنتــای مدرن امروز همه افراد، به دلیل سرعت تغییرات و تغییر سبک زندگی ، در معرض استرس هــای متعدد قرار دارند، به همین دلیل مدام به دنبــال راهی بـرای رهــایی از استرس و رسیدن به آرامش هستند. در این حال زمـان کمتری بـرای بودن بــا خود …

توضیحات بیشتر »

راه رسیدن به آرامش چیست ؟

راه رسیدن به آرامش چیست ؟ همه ما در طول زندگی به دنبـال پیدا کردن راهی برای به آرامش رسیدن هستیم. زندگی‌کردن مهـارتهـایی را می‌طلبد که اندوختن آنهـا هیچ‌گاه پایانی ندارد و آموختن آنهـا تنهـا بـا زندگی در دنیای واقعی ممکن اســت. یکی از این مهـارتهـا توان آرامش‌یابی اســت، یعنی …

توضیحات بیشتر »

چگونه شخصیت جذاب و دوست داشتنی از آن ما شود.

چگونه شخصیـت جـذاب و دوست داشتنی از آن مـا شود. روابط فردی، شغلی و … همه و همه نیازمند آن اســت کـه بتوانیم در تعاملات و برخورد های خود خوب و موفـق ظاهر شویم. حال اگر بتوانیم این تعاملات را بــه نحو احسن و سازنده پیش ببریم احتمـال موفق شدن …

توضیحات بیشتر »

من 30 ساله شدم – زندگی در 30 سالگی چگونه است؟

زندگی در 30 سالگی چگونه است؟ من سی ســاله ام آیا زتــدگی برای من چیزی بیشتر از این دارد؟ آیا باید اکنون فرد مـوفــقی باشم؟ زتــدگی شغلی ام آن طور که انتظار داشتــم به خوبی پیش نمی رود، تــمــام دوســتانم ازدواج کرده و به خانه جدید نقل مکان کرده اتــد، …

توضیحات بیشتر »

آموزش سواد مالی حلقه گم شده نظام آموزشی کشور ها

  آموزش سواد مالی حلقه گم شده نظام آموزشی کشور ها اقتصاد یا موضوعاتی که مرتبط با پول و سرمایه است علم بسیار گسترده ای دارد. اقتصاد از ارکان اصلی هر جامعه ای به شمار می آید و قدرت یک ملت یا دولت با میزان دارایی های آن سنجیده می …

توضیحات بیشتر »

غلبــه بــر شکسـت و راهکارهای پیشنهادی برای غلبه بر آن

غلبــه بــر شکسـت و راهکارهای پیشنهادی برای غلبه بر آن شاید شعاری به نظر برسد، ولی شکست بخش مهم و تلخی از واقعیت زندگی مان را شامل می‌شود. بخشی از زندگیمان که شاید هنوز خیلی هایمان به آن آگاه نشده ایم. بعضی وقت ها برای حرکت نکردن بهانه می آوریم …

توضیحات بیشتر »

برای اولین دیدارم باید چطور باشم؟

  برای اولین دیدارم باید چطور باشم؟ اولین قرار دیدار برای همه ما استرس به همراه دارد خواه این قرار کاری باشد یا قرار دوستی و آشنایی. وقتی که ما دچار استرس می شویم به ناخودآگاه در رفتار و گفتارمان تاثیر میگذارد. ممکن است این بروز استرس برایمان اصلا خوب …

توضیحات بیشتر »

احساس پشیمانی و راهکارهای مقابله با آن

برخی افراد مدام درگیری احساس پشیمانی هـستند که این موضوع زندگی را برایشان تلخ کرده اســت. احساس پشیمانی امری بسیار عادی و رایج اســت. وقتی خودتان را برای یک پیامد بد سـرزنش می کنید و یا به خاطر نتیجه یک انتخاب نادرست غصه می خورید یعنی پشیمان شده اید. پشیمانی …

توضیحات بیشتر »