خانه / روانشناسی / آزمون و شخصیت شناسی

آزمون و شخصیت شناسی

تیپ شحصیتی درونگرا – افراد درونگرا چگونه هستند؟

  تیپ شحصیتی درونگرا – افراد درونگرا چگونه هستند؟ تعریف درونگرایی و خصوصیات افراد درونگرا چیست؟ با وجودی که اصطلاح درونگرایی (به انگلیسی: Introversion) در بسیاری از مدلها و نظریه‌های شخصیت شناسی به کار می‌رود، امــا همه‌ی این نظریه‌ها معنای یکسانی برای این مفهوم قائل نیستنــد. موازی با تعریف‌های متنوعی …

توضیحات بیشتر »

تیپ شخصیتی C چیست؟

  در حین یادگیری و درک ویژگی‌های تیپهای شخصیتی مختلف به خاطر داشته باشید که هیچکدام از این تیپ‌های شخصیتی بهتر یا بدتر از دیگری نیست. تمام این شخصیت‌ها نقاط قوت و نقاط نیاز به قوت خودشان را دارند، ولی این موارد با یکدیگر متفاوت است. تیپ شخصیتی ،دستاوردهای  اشخاص …

توضیحات بیشتر »

تیپ شخصیتی A یا B چیست؟

  آیا می دانید هر کسـی تیپ شخصیـتی خاص خود را دارد؟ همیـن تیپ شخـصیتی است که اکثر رفتارهای انسـان را مـشخص می کند و تاثیر مسـتقیمی در آینده او دارد. تیپ شخـصیتی شما چیست؟ تیپ شـخصیتی A یا تیپ شخصیتی B؟ این دو تیپ شخصیـتی چه چیزهایی از شـما …

توضیحات بیشتر »

شخصیت نوع D چیست؟

  شخصت نوع D یکی از رایج ترین تــیپ های شـخصـیتــی است. افراد این تــیپ، بیش از بقیه در معرض افسردگی و بیماری های قلبی و سیستم ایمنی هستند. برای آن که بتوانیم تشخیص دهیم تا چه اندازه شخصیت نوع D هستیم، باید به سوالات زیر پاسخ دهیم: – آیا …

توضیحات بیشتر »