خانه / روانشناسی / روانشاسی کودک

روانشاسی کودک

پدوفیلیا چیست ،علایم،نشانه ها و درمان ان

پدوفیلیا چیست ،علایم،نشانه ها و درمان ان     پدوفیلیا یک جاذبه جنسی به کودکان است که این نوع میل جنسی به دلیل فانتزی های ذهنی فرد و رفتار غیر معمول جنسی او می باشد. پدوفیلیا یک نوع فانتزی جنسی از نوع شدید محسوب می شود که در آن فرد …

توضیحات بیشتر »

لالی انتخابی یا میوتیسم چیست؟

لالی انتخابی یا موتیسم چیست ؟ لالی انتخابی یک رفتار شرطی آسیب رسان است که باعث می شود کودک نتواند در بعضی از موقعیتهای اجتماعی صحبت کند; علی رغم اینکه همان کودک در موقعیتهای دیگر به شکل عادی و نرمال صحبت می کند. سکوت انتخابی یک ناتوانی روان‌شناختی است که …

توضیحات بیشتر »

کودک آزاری چیست؟ و عوامل موٍثر بر کودک آزاری

کــودک آزاری چیســت؟ امروزه در فضاهای مجازی شاهد عکس ها و فیلم هایی از کــودکانی هســتیم که توسط والدین یا مراقبان خود به طرز وحشتناک و دلخراشی مورد آسیب جسمی قرار گرفته انــد. اکثر ما با دیدن این وقایع به شــدت انــدوهگین و متاثر و یا ممکن اســت متعحب شویم. …

توضیحات بیشتر »

چگونه دروغگویی کودکان را درمان کنیم؟

  چگونه دروغگویی کودکان را درمان کنیم؟  آیا تا به حال کودکان به شما دروغ گفته است؟ واکنش شما چیست؟ ممکن است عصبانی شوید؛ بچه ها باید دوره های مختلف رشد را طی کنند تا کم کم تفاوت میان واقعیت و رویا را متوجه شوند…  براساس نظر پیاژه، بچه ها …

توضیحات بیشتر »

چگونه مدرسه مناسبی برای فرزندانمان انتخاب کنیم؟

  چگونه مدرسه مناسبی برای فرزندانمان انتخاب کنیم؟ خیلی از والدین دغدغه آن را دارند که فرزندشان کجا به مدرسه بروند. آیا آن مدرسه استعداد های فرزندشان را شکوفا میکنند؟، آیا روش های به کار گرفته شده در آن مدرسه متناسب با ارزش گذاری های آنها است یا خیر؟ و …

توضیحات بیشتر »

چرا کودکم صبحانه نمی‌خورد؟

چرا کـودکم صـبـحانه نمـی‌خورد؟ احتمالا هر روز صـبـح زمان زیادی را به تهـیه ی صـبـحانه اختصاص مـی‌دهـید، اما کـودکتـان مـی‌گوید “مـیل ندارم ” و نمـی خورد. تـا به حال به این موضوع فکر کرده‌اید که چرا کـودکتـان صـبـحانه را راحت نمـی‌خورد و در بعضی مواقع به شـیطنت  مـی‌پردازد و یا …

توضیحات بیشتر »

عوامل موثر بر اجتماعی شدن کودک

عوامل موثر بر اجتماعی شدن کودک شاید یکی از دغدغه های جدی والدین این باشد که فرزندشان در بعد مهارت های اجتماعی رشد مناسب و کافی را داشته است یا نه؟ مستقل از این که شما خودتان یک فرد خونگرم و اجتماعی و یا برعکس کمرو و خجالتی باشید، اجتماعی …

توضیحات بیشتر »

انواع تیپ شخصیتی در کودکان

انواع تیپ شخصیتی در کودکان وقتی کودکی بـه دنیـا می‌آید همانند لوح سفیدی اســت، بدون هیچ جهت گیری و یا اخلاق و رفتـار خاصی. پس از مدتی کم کم کودکمان ویژگی های منحصر بـه فرد خود را بدست می‌آورد.  اما چگونه؟ محیط خانواده اولین و مهم ترین محیطی اســت کـه کودک شاهد روابط …

توضیحات بیشتر »

تربیت عاطفی کودکان

  تربیت عاطفی در بیان ساده، شامل کشـف و اسـتخراج احسـاسات کودک به جای نادیده گرفتن و کم اهمـیت شـمردن آنهاست. والدین خیلی اوقـات بر مبنای احسـاس و حالت خود درباره‌ی کودک قضـاوت می‌کنند؛ مادر یا پدر چون گرسـنه نیسـتند نمی‌توانند تصور کنند که کودک گرسـنه است، در حالی که …

توضیحات بیشتر »

والدین زورگو، کودکان زورگو تر!

  بچه هایی که اسبـاب بازی بقیه را می گیرند، دوسـتان شـان را هل می دهند و گریه هـمه را در می آورند، برای خود و دیـگران مشـکل آفرین اند. هر چه زودتر باید به این بچـه ها توجه کنید؛ برای بسـیاری از والدین پی بردن به این که کودک …

توضیحات بیشتر »

بیرون رفتن از منزل با نوزاد

  زمان مناسـب اگر تا قبل از زایمان اهل بیرون رفتن و تفریح و گردـش بوده اید،یکی از دغدغه های تان این اســت که آیا می‌توانیم همچون گذشته،به پارک،رستوران، گردش و مهمانی برویم ویا از چه زمانی بیرون رفتن از منزل با نوزاد کار راحـتی میشود؟ باید به شما بگویم …

توضیحات بیشتر »

دلایل پرخاشگری کودکان و روش‌های مقابله با آن

آیا این روزها کودکتان سریع و به راحتی عصبانی می شود؟ آیا گمان می کنید فرزندتان پرخاشگر شده است؟ امروزه پرخاشگری در کودکان پدیده‌ی بسیار رایجی است که به صورت‌های مختلفِ جســـمی، عاطفـــی و تنـــشِ قابل توجه در آنها دیده می‌شود. اگرچه این مسئله بخشی طبیعی در روند رشد کودکان …

توضیحات بیشتر »