خانه / فرهنگ و هنر / ادبیات / قاصدک از اشعار اخوان ثالث
طراحی وبسایت زریاسپا

قاصدک از اشعار اخوان ثالث

قاصدک از اشعار اخوان ثالث

قاصدک

قاصدک! هان، چه خبر آوردی؟

از كجا وز كه خبر آوردی؟

خوش خبر باشی، اما، ‌اما

گرد بام و در من

بی ثمر می‌گردی

انتظار خبری نیست مرا

نه ز یاری نه ز دیار و دیاری باری

برو آنجا كه بود چشمی و گوشی با كس

برو آنجا كه تو را منتظرند

قاصدک!

در دل من همه كورند و كرند

دست بردار ازین در وطن خویش غریب

قاصد تجربه‌های همه تلخ

با دلم می‌گوید

كه دروغی تو، دروغ

كه فریبی تو، فریب

قاصدک! هان، ولی… آخر… ای وای

راستی آیا رفتی با باد؟

 

با توام، آی! كجا رفتی؟ آی

قاصدک از اشعار اخوان ثالث

اخوان ثالث از شاعران به نام معاصر

مطلب پیشنهادی

گل آینه از سهراب سپهری، شعر نو

گل آینه از سهراب سپهری، شعر نو         شـبـــنـم مــهــتــاب مــی بــــارد. …